Eksklusiv

100 FREE SPINS

WELCOME BONUS

NEW PLAYER EXCLUSIVE

100 FREE SPINS

WELCOME BONUS

Ansvars Fraskrivelse

Den Titan Casino websted (“Webstedet”), er en online informationstjeneste fra Titan Casino (“Titan Casino”), forudsat at du overholder de vilkår og betingelser, der er angivet nedenfor. LÆS DETTE DOKUMENT GRUNDIGT, FØR adgang til eller bruge webstedet. Ved at tilgå eller BRUGE DENNE HJEMMESIDE ACCEPTERER DU AT VÆRE BUNDET AF VILKÅR OG BETINGELSER beskrevet nedenfor. HVIS DU IKKE ØNSKER AT VÆRE BUNDET AF DISSE VILKÅR OG BETINGELSER, må du ikke gå til eller bruge hjemmesiden.Titan Casino kan ændre denne aftale på ethvert tidspunkt, og sådanne ændringer skal i kraft umiddelbart efter offentliggørelse af den ændrede aftale på sitet. DU ACCEPTERER at gennemgå aftalen i perioder for være opmærksom på sådanne ÆNDRINGER og din fortsatte ADGANG ELLER BRUG AF SITE ANSES DIN afgørende ACCEPT AF ændrede aftale.

1. Ophavsret, licenser og Idea indlæg.

Hele indholdet af hjemmesiden er beskyttet af internationale copyright-og varemærkelovgivningen. Ejeren af ​​ophavsret og varemærker er Titan Casino, dets tilknyttede selskaber eller andre tredjeparts licensgivere. Du må ikke ændre, kopiere, reproducere, genudsende, uploade, sende, overføre eller distribuere på nogen måde, materialet på WEB-SITE, tekst, grafik, kode og / eller software. Du må udskrive og downloade dele af materialet fra de forskellige områder af webstedet udelukkende til din egen ikke-kommerciel brug, forudsat at du accepterer ikke at ændre eller slette nogen copyright eller navnebeskyttelse fra materialerne.Du accepterer at yde Titan Casino en ikke-eksklusiv, royalty-fri, verdensomspændende, permanent licens, med ret til underlicens, til at reproducere, distribuere, overføre, skabe afledte værker af, offentligt fremvise og offentligt udføre alle materialer og andre oplysninger (herunder, uden begrænsning, ideer deri til nye eller forbedrede produkter og tjenesteydelser), som du sender til offentlige områder af hjemmesiden (såsom opslagstavler, fora og nyhedsgrupper) eller via e-mail til Titan Casino med alle midler og i alle medier nu kendt eller herefter udvikles. Du kan også give Titan Casino retten til at bruge dit navn i forbindelse med de indsendte materialer og andre oplysninger samt i forbindelse med alle reklamer, markedsføring og PR-materiale i forbindelse hermed. Du accepterer, at du har ingen regres mod Titan Casino for enhver påstået eller faktisk krænkelse eller uretmæssig tilegnelse af enhver tingslig ret i din kommunikation til Titan Casino.

VAREMÆRKER.

Publikationer, produkter, indhold eller tjenester henvises til heri, eller på hjemmesiden er de eksklusive varemærker eller servicemærker tilhørende Titan Casino. Andre produkt-og firmanavne nævnt i stedet kan være varemærker tilhørende deres respektive ejere.

2. Brug af sitet.

Du forstår, at bortset fra oplysninger, produkter eller tjenester, som klart identificeres som leveres af Titan Casino betyder Titan Casino ikke fungerer, kontrol eller godkende enhver information, produkter eller tjenester på internettet på nogen måde.Bortset Titan Casino-identificerede information, produkter eller tjenester, alle oplysninger, produkter og tjenester, der tilbydes via hjemmesiden eller på internettet generelt tilbydes af tredjeparter, som ikke er tilknyttet Titan Casino en. Du kan også forstå, at Titan Casino ikke kan og ikke garantere, at filer kan downloades via hjemmesiden vil være fri for infektion eller virus, orme, trojanske heste eller anden kode, der manifesterer forurenende eller ødelæggende egenskaber. Du er ansvarlig for at gennemføre tilstrækkelige procedurer og checkpoints for at opfylde dine særlige krav til nøjagtigheden af ​​data-input og output, og for at opretholde et middel ekstern til hjemmesiden til genopbygning af mistede data.

DU PÅTAGER ALT ANSVAR OG RISIKO FOR DIN BRUG AF SITE og internettet. Titan Casino GIVER SITE og relaterede oplysninger “AS IS” OG IKKE NOGEN DIREKTE ELLER INDIREKTE garantier, erklæringer eller påtegninger ART (HERUNDER UDEN BEGRÆNSNING GARANTIER FOR EJENDOMSRET ELLER KRÆNKELSE ELLER INDIREKTE GARANTIER FOR SALGBARHED ELLER EGNETHED TIL ET BESTEMT FORMÅL) MED HENSYN til tjenesten, enhver merchandise INFORMATION ELLER SERVICE LEVERES GENNEM TJENESTEN eller på internettet i almindelighed og Titan Casino ER IKKE ANSVARLIG FOR NOGEN OMKOSTNINGER ELLER skade opstået direkte eller indirekte fra en sådan transaktion. Det er alene DIT ansvar at vurdere nøjagtigheden, fuldstændigheden og nytten af ​​alle holdninger, rådgivning, service, merchandise og andre oplysninger GENNEM TJENESTEN eller på internettet generelt. Titan Casino GARANTERER IKKE AT TJENESTEN VIL VÆRE UAFBRUDT ELLER FEJLFRI, ELLER AT FEJL I TJENESTEN VIL BLIVE RETTET.

DU FORSTÅR ​​endvidere, at PURE natur af internettet INDEHOLDER uredigeret MATERIALE hvoraf nogle er seksuelt eksplicit eller kan være stødende for DIG. DIN adgang til sådanne materialer ER PÅ RISIKO. Titan Casino har ingen kontrol over og accepterer intet ansvar for sådanne materialer.

BEGRÆNSNING AF ANSVAR
UNDER INGEN OMSTÆNDIGHEDER Titan Casino VÆRE ANSVARLIG FOR (I) hændelige skader, følgeskader, ELLER INDIREKTE SKADER (HERUNDER, MEN IKKE BEGRÆNSET TIL, TAB AF DRIFTSTAB, TAB AF PROGRAMMER ELLER INFORMATION, OG LIGNENDE) SOM FØLGE AF DEN BRUG AF ELLER MANGLENDE EVNE TIL AT BRUGE DENNE SERVICE ELLER OPLYSNINGER ELLER transaktioners PÅ SERVICE, eller downloades fra tjenesten, ELLER NOGEN FORSINKELSE af sådanne oplysninger eller SERVICE. SELVOM Titan Casino eller dennes repræsentanter er blevet BEKENDT MED MULIGHEDEN FOR SÅDANNE SKADER ELLER (II) KRAV TILSKRIVES fejl, udeladelser eller øvrige unøjagtigheder i Service-og / eller materialer eller oplysninger, der downloades via tjenesten. DA NOGLE LANDE IKKE TILLADER UDELUKKELSE ELLER BEGRÆNSNING AF ANSVAR FOR FØLGESKADER ELLER KAN OVENSTÅENDE BEGRÆNSNING IKKE FOR DIG.I DISSE STATER, Titan Casino ANSVAR BEGRÆNSET i videst LOVEN TILLADER.

Titan Casino gør ingen som helst påstande om enhver anden hjemmeside, som du kan få adgang til via dette, eller som kan linke til denne hjemmeside. Når du besøger et ikke-Titan Casino web site, kan du forstå, at det er uafhængigt af Titan Casino, og at Titan Casino har ingen kontrol over indholdet på dette websted. Hertil kommer, at et link til et Titan Casino hjemmeside betyder ikke, at Titan Casino godkender eller accepterer noget ansvar for indholdet eller brugen af ​​en sådan hjemmeside.

3. Skadesløsholdelse.

Du accepterer at skadesløsholde, forsvare og skadesløsholde Titan Casino, dens bestyrelsesmedlemmer, direktører, medarbejdere, agenter, licensgivere, leverandører og eventuelle tredjeparts informationsudbydere til tjenesten fra og mod alle tab, udgifter, skadeserstatninger og omkostninger, herunder rimelige advokatsalærer, som følge af enhver overtrædelse af denne aftale (herunder forsømmelig eller ulovlig adfærd) af dig eller nogen anden person adgang til Tjenesten.

4. Tredjemands rettigheder.

Bestemmelserne i afsnit 2 (Brug af Tjenesten), og 3 (Godtgørelse), er til gavn for Titan Casino og dens bestyrelsesmedlemmer, direktører, medarbejdere, agenter, licensgivere, leverandører og eventuelle tredjeparts informationsudbydere til tjenesten. Hver af disse personer eller enheder skal have ret til at hævde og håndhæve disse bestemmelser direkte imod dig på egne vegne.

5. Sigt; Opsigelse.

Denne aftale kan opsiges af begge parter uden varsel til enhver tid uanset årsag. Bestemmelserne i punkt 1 (Copyright, licenser og Idea partnere), 2 (Brug af Tjenesten), 3 (Skadesløsholdelse), 4 (Tredjemands rettigheder) og 6 (diverse) skal overleve ethvert ophør af denne aftale.

6. Diverse.

Denne aftale skal alle være underlagt og fortolkes i overensstemmelse med lovgivningen i Tyskland, der gælder for aftaler indgået og skal udføres i Tyskland. Du accepterer, at ethvert sagsanlæg eller proces mellem Titan Casino og du til ethvert formål vedrørende denne aftale eller parternes forpligtelser i henhold hertil udelukkende skal anlægges ved en føderal eller statslig kompetent domstol sidder i Tyskland. Enhver søgsmålsgrund eller krav, du måtte have i forbindelse med Tjenesten, skal indledes inden for et (1) år efter kravet eller søgsmålsgrunden opstår eller et sådant krav eller sagsanlæg er spærret. Titan Casino ikke insisterer på eller håndhæver streng opfyldelse af en bestemmelse i denne aftale skal ikke fortolkes som et afkald på nogen bestemmelse eller højre.Hverken adfærd mellem parterne eller handel praksis skal handle for at ændre nogen bestemmelse i denne aftale. Titan Casino kan overdrage sine rettigheder og pligter i henhold til denne aftale til enhver part til enhver tid uden varsel til dig.

Alle rettigheder, der ikke udtrykkeligt gives heri, forbeholdes.