Exklusiv

100 FREE SPINS

WELCOME BONUS

NEW PLAYER EXCLUSIVE

100 FREE SPINS

WELCOME BONUS

Villkor

Villkor

GODKÄNNANDE AV VILLKOR

Detta avtal innehåller de fullständiga villkoren som gäller för ditt deltagande i vår webbplats. Om du vill använda webbplatsen och dess verktyg och tjänster läs dessa användarvillkor noggrant. Genom att besöka denna webbplats eller använda någon del av webbplatsen eller något innehåll eller tjänster härav, samtycker du till att bli bunden av dessa villkor. Om du inte samtycker till alla villkor, då du inte kan få tillgång till webbplatsen eller använda innehåll eller några tjänster på webbplatsen.

ÄNDRINGAR AV ANVÄNDARVILLKOR

Ändringar av detta avtal kan göras och genomföras av oss från tid till annan utan föregående meddelande till din slut. Avtal publiceras på webbplatsen återspeglar senaste avtalet och du bör noga granska samma innan du använder vår webbplats.

ANVÄNDNING AV WEBBPLATSEN

Webbplatsen ger dig möjlighet att lägga upp erbjudanden, sälja, marknadsföra, bud och handla online. Men är du förbjuden att göra följande handlingar, nämligen: (a) använda våra webbplatser, inklusive dess tjänster och eller verktyg om du inte kan bilda juridiskt bindande avtal, är under 18 år, eller är tillfälligt eller på obestämd tid avstängd från att använda våra webbplatser, tjänster eller verktyg (b) Placeringen av en poster i olämpligt kategori eller områden på våra webbplatser och tjänster; (C) att samla in information om användarnas personliga information; (D) manövrering priset på ett objekt eller stör andra användares listor; (F) efter falska, felaktiga, vilseledande, nedsättande eller ärekränkande innehåll; (G) vidta åtgärder som kan skada betygssystem.

Registreringsinformation

För att du ska slutföra registreringsprocessen på vår webbplats, måste du ange ditt fullständiga namn, nuvarande adress, en giltig e-postadress, medlemsnamn och annan information som behövs för att slutföra registreringsprocessen. Du måste kvalificera sig att du är 18 år eller äldre och måste vara ansvarig för att hålla ditt lösenord säkert och vara ansvarig för alla aktiviteter och innehåll som laddas upp under ditt konto. Du får inte vidarebefordra maskar eller virus eller någon kod av destruktiv karaktär. Alla uppgifter som du eller som samlats in av webbplatsen eller tredje part under några besök på platsen skall omfattas av villkoren i Titan Casino sekretesspolicy.

Term

Detta avtal kommer att vara i full kraft och verkan medan du använder webbplatsen. Du kan säga upp ditt medlemskap när som helst av någon anledning genom att följa instruktionerna på ”UPPSÄGNING AV KONTO” i inställningssidan. Vi kan säga upp ditt medlemskap av någon anledning som helst. Om du använder en version av tjänsten och vi avsluta ditt medlemskap i tjänsten eftersom du har brutit detta avtal, kommer du inte ha rätt till någon återbetalning av outnyttjade prenumerationsavgifter. Även efter ditt medlemskap avslutas, kommer vissa delar av detta avtal fortsätta att gälla.

ICKE-KOMMERSIELLT användas av medlemmar.

Medlemmar på denna socialt nätverkande webbplats är förbjudet att använda sig av webbplatsen i samband med några kommersiella strävanden eller ventures. Detta inkluderar att ge länkar till andra webbplatser, vare sig anses konkurrenskraftiga på denna webbplats eller inte. Juridiska personer eller enheter, inklusive men ej begränsat till organisationer, företag och / eller verksamheter kan inte bli medlemmar i Titan Casino och bör inte använda webbplatsen för något ändamål.

Länkar och inramningar

Olagliga och / eller obehörig användning av Tjänsterna, inklusive obehörig inhämtning av eller länkning till webbplatser kommer att undersökas och lämpliga juridiska åtgärder kan vidtas. Vissa länkar är dock välkomna till platsen och du har rätt att etablera hyperlänk till lämplig del på webbplatsen, förutsatt att: (i) du lägger upp din länk bara inom forumet, chatt eller anslagstavla sektion; (Ii) du inte tar bort eller dölja någon reklam, upphovsrätt eller andra meddelanden om att det placeras på platsen; (Iii) länken inte uppge eller antyda någon sponsring eller stöd för din webbplats och (iv) du genast sluta ge några länkar till webbplatsen om skriftligt meddelande från oss. Dock måste du kontrollera copyright på hemsidan som du vill länka till att se till att en av våra innehållsleverantörer inte har sin egen politik beträffande direkta länkar till deras innehåll på våra sidor.

Friskrivningsklausul och uteslutningar / ANSVARSBEGRÄNSNINGAR

Vi gör inga uttryckliga eller underförstådda garantier eller utfästelser med avseende på programmet eller några produkter som säljs via Program (inklusive, utan begränsning, garantier om fitness, säljbarhet, icke-intrång eller underförstådda garantier som följer av en kurs av prestanda, som handlar eller handel användning). Dessutom, vi gör inga utfästelser om att driften av vår sajt kommer att vara oavbruten eller felfri, och vi kan inte hållas ansvariga för följderna av eventuella avbrott eller fel. Vi kan ändra, begränsa tillgången till, skjuta upp eller avbrytas webbplatsen eller någon del av den när som helst. Den information, innehåll och tjänster på webbplatsen tillhandahålls ”i befintligt skick”. När du använder webbplatsen och eller delta i dessa, förstår och godkänner du att du deltar på egen risk.

Sekretess

Du förbinder dig att inte lämna ut information som du får från oss och eller från våra kunder, annonsörer, leverantörer och forummedlemmar. All information som lämnas till av en slutanvändaren enligt ett program är patentskyddad information om Titan Casino. Sådan kundinformation är konfidentiell och får inte lämnas ut. Publisher samtycker till att inte reproducera, sprida, sälja, distribuera eller kommersiellt exploatera sådana företagshemligheter på något sätt.

ICKE-ÖVERLÅTELSE AV RÄTTIGHETER

Dina rättigheter av vad slag kan inte tilldelas eller överlåtas till vem som helst, och varje sådant försök kan resultera i uppsägning av detta avtal, utan skuld till oss. Dock kan vi överlåta detta avtal till någon person som helst utan föregående meddelande.

Upphävande

Fel på Titan Casino att kräva strikt efterföljande av något av villkoren, villkor och förbund härav skall inte tolkas som en avveckling eller upphävande av några rättigheter eller avhjälpa att vi kan ha, inte heller ska det tolkas som ett avstående av någon efterföljande brott av de villkor, bestämmelser eller överenskommelser härav, som villkor och förbund skall fortsätta att vara i full kraft och effekt.

och avskiljbara villkor.

I händelse av att någon bestämmelse i dessa villkor befinns ogiltig eller ogenomförbar enligt något beslut eller dom, skall sådan bestämmelse anses gälla endast i den utsträckning som lagen tillåter, och resten av dessa Villkor skall förbli giltigt och verkställbart enligt dess villkor.

Hela avtalet

Detta avtal skall regleras av och tolkas i enlighet med de materiella lagarna i https://www.thetitanscasino.com, utan någon hänvisning till konflikter-i-lagar principer. Avtalet beskriver och omfattar hela avtalet mellan oss och er, och ersätter alla tidigare eller samtidiga avtal, utfästelser, garantier och överenskommelser med avseende på Webbplatsen, innehåll och material som tillhandahålls av eller genom webbplatsen, och föremålet för detta avtal .

Val av lag; Jurisdiktion; Forum

Alla tvister, meningsskiljaktigheter eller skillnad som uppstår mellan parterna av, i förhållande till eller i samband med detta avtal skall oåterkalleligen in till exklusiv behörighet för domstolarna i https://www.thetitanscasino.com, med uteslutande av alla andra domstolar utan hänsyn till dess lagvalsregler eller ditt hemland eller bosättningsland.